Lode Sebregts 1906-2006 -- 28 November 2006
Lode (Leopold) Sebregts werd geboren te Antwerpen op 28 november 1906 en overleed op 18 juni 2002 in zijn geliefde stad. Dit jaar zou hij zijn honderdste verjaardag vieren.
Hij was kunstschilder, schrijver, tekenaar, lesgever, stoetenbouwer, afficheontwerper, decor- en kostuumontwerper en zoveel meer. Hij studeerde aan de Koninklijke Academie en het Hoger Instituut voor Schilderkunst te Antwerpen. Zijn inspiratie vond hij bij de oude meesters uit de Gouden Eeuw, maar zijn bewondering gaat het meeste uit naar Rubens.
Zijn veelzijdigheid en zijn onfeilbare ambachtelijke vaardigheden vullen elkaar aan in steeds weer nieuwe varianten op de verworven thema's in vorm en kleur. Door zijn uitgesproken gevoel voor Antwerpen en zijn Scheldestroom, ontstonden de grote en kleine Scheldezichten, de natiepaarden, de terrasjes in de zomer enz. Alles wat de sfeer van de stad uitmaakt trok zijn aandacht.
Lode was in de eerste plaats een sfeerdichter, die opstond met Antwerpen en ging slapen met Antwerpen. Zijn omgeving noemde hem dan ook de super-sinjoor. Deze tentoonstelling wil de herinnering aan een groot Antwerps artiest levend houden.