Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

 

RVT “DE GULDEN LELIE“ gaf namen aan afdelingen en gangen

 


Om de bewoners van “ De Gulden Lelie “ vertrouwder te maken met hun afdelingen en de gangen werd er op initiatief van Julien Dufour en het personeel naar historisch verantwoorde namen gezocht. De directeur ging te rade bij het comité “ Sint-Andrieskwartier herleeft “ en kreeg uit hun archief een heleboel suggesties.
Uit deze reeks namen werden er drie gekozen voor de afdelingen. Het zijn “Boeksteeg“, “ Schoyte “ en “ Bogaerd “. Op 7 februari werden de namen met hun historische verantwoording verteld aan 80 aanwezigen in de cafetaria. Personeel,de residenten en hun familieleden die op bezoek waren luisterden aandachtig naar de toelichting. Deze uitleg werd door het RVT gebundeld in een geïllustreerde brochure en aan de bewoners en hun familieleden die op bezoek waren meegegeven.
Ook kregen de gangen hun namen. Dat zijn “Sint-Martinusgang“,“Kronengang”,
“Pluysmarkt”, “Blijdenhoek”, “Kronengang”, “ Haspelengang” en “ Sint-Jorisgang “. De naamborden werden in een blauwwitte kleur uitgevoerd en op 3 maart op een goed zichtbare plaats gehangen. Bij deze gelegenheid werd er een toelichting bij elk naambord gegeven en werd een tweede geïllustreerde brochure op elke verdieping aan de bewoners overhandigd.
Binnenkort spreken de mensen van “ De Gulden Lelie “ dus niet meer van “ Ik woon op de tweede verdieping “of “ Ik verblijf op afdeling A “ maar worden de nieuwe namen genoemd.


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 08/20/2008