Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

 

DE TIJD VAN TOEN

 

In de cafézaal van “ Multatuli “ presenteerde het comité “ Sint-Andrieskwartier herleeft “ op 20 januari een gecommentarieerde montage van een diareeks in overvloeiing. De voordracht gebeurde door Desiré De Boeck, auteur van

“ Leefgewoonten van onze ouders en voorouders “.

De enthousiaste spreker bood ons een ruime kijk door het venster van ons verleden. De montage ging over het dagelijks leven van onze voorouders in al zijn belangrijke aspecten : van de wieg tot het graf !

Beelden uit het leven gegrepen passeerden de revue met heel wat volkskundige, folkloristische, historische en heemkundige wetenswaardigheden. De aangename

en gelukkige momenten maar ook de vele dagelijkse bekommernissen kwamen aan bod. Het werd een nostalgische terugblik op “ die goede oude tijd “.Desiré De Boeck vertelde in een begrijpelijke taal spontaan en volks de commentaar bij de diamontage. Hij betrok zijn publiek in een interactief vraag - en antwoordspel over het rijk gevulde leven zoals het vroeger was.

Aan het einde van zijn boeiende vertelling kreeg de enthousiaste spreker een langdurig applaus van de aanwezigen. Enkelen vroegen zelfs om hem te laten terugkomen om zijn twee andere voordrachten te laten horen. Nog anderen vroegen zijn telefoonnummer om hem te contacteren voor andere verenigingen, zoals de gepensioneerden en de vrouwengilde. We kunnen dus wel spreken van een geslaagde avond.

 


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 05/20/2007