Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

Wat is de 4e wijk?

Wel hiervoor moeten we even terug in de tijd, naar Napoleon zijn tijd.

Deze heerser heeft ervoor gezord dat "Het Stad" in kaart werd gebracht. Hij zorgde voor de voorloper van onze huisnummers.

Napoleon deelde de stad in vier wijken + een vijfde: wat buiten de stad lag

Binnen deze kwartieren kreeg elk huis een nummer, Later werd dit in registers gebruikt.

Ook was het Napoleon die ervoor zorgde dat de eerste stafkaart van Antwerpen werd opgesteld

Zie verder : historiek


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 05/20/2007