Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

WIE ZIJN WIJ ?

 

Het comité “Sint-Andrieskwartier herleeft“ is een vereniging die in 1975 gesticht werd met als doel de folklore, de historiek en de cultuur in de toenmalige vierde wijk van Antwerpen weer onder de aandacht van buurtbewoners en sympathisanten te brengen.

In het oprichtingsjaar werd een expo gehouden n.a.v. het beëindigen van de restauratiewerken aan de Sint-Andrieskerk, gekoppeld aan een tentoonstelling met werken van Pol Morel, volksschilder uit de wijk. Het comité organiseerde 16 folklorestoeten en 8 rally's door het Sint-Andrieskwartier.

Van volksfiguur Henri Van Aken werd een wijkreus gemaakt, Zotte Rik, die gedoopt werd met als meter Leona Detiège, toen schepen voor cultuur. De reus werd opgenomen in de Europese Reuzencommissie. In samenwerking met de Syndicale Unie voor het Brood-, Banket-, Chocolade- en IJsbedrijf werd een “ reuzenrecept “ door de bakkers van het Sint-Andrieskwartier gebakken. Zotte Rik-vormen werden in beukenhout gebeiteld en gevuld met marsepein. De volksfiguur werd ook in klei en brooddeeg uitgebeeld en in haak- en borduurwerk uitgevoerd.

Stadsgidsen leidden geïnteresseerden rond in de Conscience-, de Willem van Oranje-, de Lode Zielens- en de Constance Teichmann-wandeling. Bijhorende brochures werden samengesteld en aan de wandelaars meegegeven. We organiseerden een straattheater rond de figuur van Lange Wapper.

Vertelavonden rond John Wilms, Theodoor Van Rijswijck, Hendrik Conscience, Victor Driessens, Jack Verstappen en Lode Sebregts hadden de bedoeling de wijkbewoners en sympathisanten op een aangename wijze met het werk van deze Vlamingen in contact te brengen. We stelden boeken voor van Jack Verstappen, Knarf Van Pellecom en Gaston Decoo.

N.a.v. het 460jarig bestaan van de Sint-Andrieskerk werd een jubileumconcert in de parochiekerk gegeven. We brachten een geleid bezoek aan het kasteel van Anholt, het slot van de Prins van Salm-Salm in het Duitse Isselburg. We hielpen mee tot het totstandkomen van de publicaties “Conscience, een leven in een notendop“, “De Parochie van Plezier“ en “Krotten en kruisen“

In 1993 kregen we uit handen van burgemeester Quagebuer van Alveringem de Tweejaarlijkse Prijs voor Folklore voor de uitbouw van een folkloristisch archief en voor de georganiseerde volkse en culturele manifestaties. N.a.v. de 400ste verjaardag van Constantijn Huygens leidde dr. H. M. Hermkens ons langs de route die Trijntje Cornelis liep in de wijk. Er werd tevens een gedenksteen voor deze toneelschrijver ingehuldigd op de Th. Van Rijswijckplaats waar de monoloog uit het toneelstuk werd opgevoerd. N.a.v. de 150ste verjaardag van het overlijden van Theodoor Van Rijswijck werd de Van Rijswijck-cantate uitgevoerd aan de voet van zijn standbeeld door het kinderkoor “Carmina“ en “Arbeid en Kunst“, de harmonie van de wijk.

Tentoonstellingen werden voorgesteld rond straten en volksfiguren uit het Sint-Andrieskwartier, rond Pieter Pauwel Rubens, die zijn atelier had in de Kloosterstraat en rond de havenschilder Eugeen Van Mieghem. Gidsen leidden bezoekers rond in de musea van de wijk en in de kerk.

Er werd een uitwisselingsproject gerealiseerd met de Rotterdamse havenwijk Cool en een documentaire film verwezenlijkt met als titel “Sint-Andrieskwartier, een wereld in een stadswijk“.
© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 05/20/2007