Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

STEENBERGSTRAAT

De “ Steenberchsche strate “ werd genoemd naar het huis “ Steenbergen “ op de hoek met de “ Boeksteeg “ ( de huidige Nationalestraat ) waarvan de eigenaar uit de gelijknamige Noordbrabantse stad stamde. Een akte van 5 augustus 1527 maakt melding van een verkoop van 475,70 vierkante meter grond afkomstig van Catharina, de dochter van ridder Willem Noris.
Dat de Steenbergstraat niet hoog stond aangeschreven lezen we in het boek “ De politie waakt “ van Amand de Lattin : ” Opgepast voor het galgenaas uit de Steenbergstraat ! Iedere wandelaar, die met een witte hoed gesierd is, krijgt een karrevracht beledigingen naar de kop. Hun tong is scherp en geslepen en niemand hoeft er naar zijn woorden te zoeken ! “
Frans de Neus , helper van houthandelaar Blanckaert uit de Boeksteeg, kwam na het drinken van heel wat romers Pinard “ gardevils “ kopen in de haringwinkel van de Steenbergstraat. Na een overdosis van deze gerookte haringen, die hij met vel en graten naar binnen slokte, zwijmelde hij onpasselijk en brakend de herberg “ Tipsy “ binnen waar men hem op een bank zijn roes en zijn misselijkheid liet uitslapen.
Andere drankgelegenheden in deze straat waren de cafés “ Het Steentje “ en “De Sportvrienden“. En vergeten we de kunstenaarskroeg “ De Zageman “ niet.
Hier begon de carrière van Victor Driessens op 20jarige leeftijd. Hij was toen lid van de maatschappij “ De Kleine Kruisboog “, een gilde die in de kroeg gevestigd was. Hij sloot zich aan bij deze schutters omdat hij wist dat deze mannen vrolijke kerels waren. Het duurde dan ook niet lang of hij maakte zijn collega-schutters amateurtoneelspelers. Er werd in het café een podium gebouwd en op 25 december 1840 werd een eerste toneelstuk opgevoerd. Het heette “ Laarzen van hooi “ en Driessens vertolkte de beide hoofdrollen. Na de succesrijke vertoning werd aan de aanwezigen worstenbrood uitgedeeld.
Tussen de fatsoenlijke burgers in de Steenbergstraat woonde ook Pol Reviers. Hij leidde het kinderkoor van de “ Vredezangers “, het koninklijk parochiekoor van de Sint-Andrieskerk. Zijn ouders hielden in deze straat een groentenwinkel open. Het huis werd door een V-bom vernield.

 


© 2008 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 06/19/2008