Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

Sint-Rochusstraat

In 1621 kwamen de Kartuizers van Vucht naar Antwerpen. Ze vestigden zich op de hoek van de Sint-Rochusstraat en de Begijnenstraat in een huis met de naam Sint-Catharina. Er werden twee raamhoven aangekocht : het Beekraem en het Spiegelraem.
De eerste steen van het klooster werd gelegd op 15 augustus 1634. Het werd 150 jaar lang bewoond. In 1783 liet Joseph II het pand sluiten en de inboedel verkopen. De gebouwen hebben enige tijd als kazerne dienst gedaan.
In april 1788 werd het gebruik van de kloostergebouwen toegewezen aan een zekere Martinus
Cuylits die er één van de grootste diamantslijperijen van Antwerpen in onderbracht. Hij had de opdracht gekregen tot het herslijpen van de kroonjuwelen van Lodewijk XVI. Daartoe installeerde hij niet minder dan 23 slijpmolens. Gedurende 9 maanden werd aan de juwelen gewerkt onder de leiding van de gebroeders Frans en Joseph Dargo.
Onder deze kroonjuwelen bevond zich de “ Regent “.De “ Regent “ is een diamant die toen hij in 1700 gevonden werd door een mijnslaaf bij de Kistnarrivier in Indië, als ruwe steen 410 karaat bedroeg. De slaaf vluchtte ermee weg en gaf hem aan een Engelse zeekapitein, die ook met de steen verdween nadat hij de slaaf gedood had. Zo kwam de steen in de handen van gouverneur Thomas Pitt.
Hij liet de ruwe steen slijpen.
Dat slijpen duurde twee jaar. “ De Regent “ werd één van de grootste stenen. Met 140,50 karaat werd hij wereldberoemd.
Hij kreeg de naam “ Pitt-diamant “.De geslepen steen kwam in 1717 in handen van de hertog van Orléans, de regent van Frankrijk.
Sinds 1887 ligt de diamant in het museum “ Louvre “ te Parijs.
Op 23 januari 1798 namen de religieuzen terug bezit van het klooster. Vanaf 1834 waren er de zusters Kapucinessen in gevestigd.
Nu zijn de gebouwen verkocht aan het Tropisch Instituut” Prins Leopold “. Zij zullen als leslokalen gebruikt worden.


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 05/20/2007