Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

Pompstraat

Deze straat is genoemd naar een pomp, bekroond met de beeltenis van H. Andreas, patroon van de parochie. Deze pomp is verdwenen in 1904.
Volgens Augustin Thijs kocht de Stad Antwerpen
in 1528 de gronden van het gesloopte augustijnenklooster om de Pompstraat te verlengen tot aan de Sint-Andrieskerk. Hieruit kan men afleiden dat het westelijk deel toen al bestond.
De vroegere naam van deze straat was
Sint-Andriesstraat. Volgens het saneringsplan Pierquin dateert de verbreding van de straat van 1882. Tussen de Pompstraat en de (huidige) Sint-Andriesstraat gaf een breed bakstenen gebouw ruimte voor de drukkerijen "De Vlijt". In het huis nr. 30 herinnert een medaillon en gedenkplaat aan Conscience, die zijn volk leerde lezen. Ze werden onthuld in 1881. De tekst van de gedenkplaat luidt "Den zesden december 1812 werd Hendrik Conscience in dit huis geboren". Enkele van zijn beroemdste boeken zijn "De leeuw van Vlaanderen" en "De Loteling", beide werken werden ook verfilmd.
Op nr. 17 hangt ook een gedenkplaat met de volgende inscriptie: "In dit huis werd geboren op 13 juni 1901 Lode Zielens, één van Vlaanderens verdienstelijkste romanschrijvers, ons door het oorlogsgeweld te vroeg ontvallen op 26 november 1944".
Zijn bekendste werk heet "Moeder waarom leven wij", dat door VTM als feuilleton werd uitgezonden. Het beeld "Netje" van beeldhouwer Pol Van Esbroeck, dat in de groene zone van de Sint-Andrieskerk staat, herinnert aan de figuur "Antoinette" uit het boek.
Op de plaats waar nu de Lessius-Hogeschool is, bevond zich sinds 1927 de uitgeversfirma Patria, die de krant "De dag" drukte. Dit dagblad viel op door zijn klein formaat en het groot aantal bladzijden. In 1951 stonden deze gebouwen ter beschikking van de drukkerij Astra. In het nr. 7 was het café-chantant "De Gouden Leeuw" van Jos Semmels. Toen volkszanger Corneel Sels in 1919 de herberg overnam werd de zaak omgedoopt tot "Vlaamse Leeuw". Op zijn liedjesbladen zorgde Sels voor passende publiciteit: " Wie van schone romance en echte vrolijke liederen houdt, koopt regelmatig de liederen die worden uitgegeven in 't grootste en 't gezelligste café-concert der stad. Waar verveelt men zich niet ? Waar kan iedereen een zitplaats vinden ? Waar verkoopt men de beste drank ? Waar zingen de beste zangers ? Waar wil iedereen naartoe ? Wel, naar 't grootste en 't schoonste café-concert der stad". Sels was er in geslaagd om van zijn onderneming een familiaal huistheater te maken, waar het volk uit de wijk urenlang vermaak genoot, zonder veel te moeten verteren, Conferencier René Delmora vertelde : "De maandagavonden bij Sels herinner ik mij als een schone periode uit mijn jongelingsjaren. Het was de tijd dat de mensen uit dezelfde buurt nog aan elkaar gehecht waren en dat zij hun vreugden en hun verzuchtingen uitleefden in gemeenschap".


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 05/20/2007