Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

Kromme Elleboogstraat

De Kromme Elleboogstraat was ca. 1409 de enige weg die leidde naar de toegangspoort van de St.-Michielskerk (ca.1400). De straat vormde de noordelijke grens met deze abdij.
Nochtans staat de straat reeds vermeld op een plan opgesteld bij de derde stadsuitbreiding (1295-1314) en was ze gelegen over de Hooipoort (Scheldekant).
Was langs de ene zijde de muur en de poort van de Sint-Michielsabdij, dan waren er aan de overzijde huisjes, met lage poortjes en kleine trapgevels, gebouwd door de Norbertijnen op de gronden die eigendom waren van de abdij.
Deze huisjes moeten gebouwd zijn in de 16de eeuw en zeer zeker voor 1565. Op het plan van Virgilius Bononiensis (1565) staan de huisjes van de Kromme Elleboogstraat weergegeven (plan te bezichtigen in het Museum Plantin-Moretus).
Met zekerheid kunnen we zeggen dat ze zelfs eerder gebouwd zijn daar het bewust plan eerst moest getekend worden en daarna moest overgebracht worden op houtblokken. Het plan werd eerst gedrukt in september 1565.
Een zeer prachtig exemplaar van deze huisjes vinden we terug op de hoek van de Kromme Elleboogstraat en het Scheldeken (nrs.5/7). Ze zijn voorbeelden van een typische Antwerpse woningbouw ca. 1550 in bak- en zandsteenstijl.
Van het nummer 5 is de naam onbekend maar nummer 7 draagt de naam “Het Peerdeken”.
De huisjes waren aanvankelijk bestemd voor afbraak maar ze werden terug opgetrokken in het openluchtmuseum te Bokrijk.
Restauratie leidde ertoe dat de gevels geklasseerd werden bij K.B. van 19 maart 1975.
Tijdens een wandeling is een ommetje langs deze huisjes zeker de moeite waard !


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 05/20/2007