Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

Fortuinstraat

Toen op 19.05.1876 straten getrokken werden op de gronden van het vroegere arsenaal, kreeg de straat, die de St. – Michielkaai met de Kloosterstraat verbindt, de naam van Fortuinstraat mee.
De naam « Fortuin » duidt niet zozeer op een geldelijk bezit of rijkdom maar slaat terug op de naam van een schip. De « FORTUIN » kende een zeer belangrijke en treurige rol in de geschiedenis van Antwerpen.
1584. . . . Alexander Farnese, hertog van Parma, landvoogd der Nederlanden neemt met zijn Spaanse legers intrek in het kasteel van de hertog van Aarschot te Beveren. Nog slechts één doel had hij voor ogen : Antwerpen. Daartoe trok hij met zijn legers door het Land van Waas en wist te bereiken dat de Scheldestroom op 10.12.1584 afgesloten werd. Hij liet van linkeroever ( St.- Marie ) tot
rechteroever ( St.- Philip ) een brug bouwen op 32 braken waarop vooraan en achteraan geschut stond. Het geheel werd met ankers op zijn plaats gehouden. Daarvoor afwéérschuiten met grote ijzeren pinnen. Geen enkel schip kon Antwerpen bereiken of verlaten.

De burgemeester van Antwerpen, Marnix van St.- Aldegonde, had samen met de ingenieur Frederico Ganibelli een fantastisch plan uitgewerkt, nadat een eerste poging om de brug te doorbreken mislukt was.
32 branders ( platbodem vaartuigen ) en 8 schepen zouden worden omgebouwd tot helse ontploffingsschepen die tot tegen de brug moesten varen en daar dan tot ontploffing komen.
Onder deze 8 schepen de Oranje ; de Fortuin ; de Hoop ; de Gouden Leeuw en de L’Espérance. Zij werden onder bevel van Jacob Jacosen op 04.04.1855 bij ebbe, de stroom, opgestuurd.
De omgebouwde « Fortuin » zag er als volgt uit : op de bodem zware planken waarop een stenen bak gemetseld werd en daarin werd 9000 kg dynamiet gelegd ( tot ontploffing gebracht door een soort tijdsmechanisme ).
Tussenin zaten de roeiers, die voor de Farnesebrug het schip moesten verlaten en bovenop het dek werden brandende vaten gezet. Toen de vloot de stroom werd opgestuurd moet dit een angstaanjagend beeld zijn geweest. De 32 branders bleven alvast vasthangen aan de pontons waarop de pinnen gemonteerd waren.
Van de vloot liepen alle schepen bijna tegen de dijken of bleven haken aan de pontons met pinnen. Onze « Fortuin » strandde op linkeroever in het oeverriet en bleef daar verder doorbranden.
Hij ontplofte en doodde vele soldaten uit het Spaanse kamp dat daar opgeslagen was. Slechts één schip ( geladen met mijnen ) had succes en kon tot tegen de brug komen (L’Espérance ). Van deze kleine bres die in de brug geslagen werd kon Antwerpen geen gebruik maken om verder door te breken want enkele dagen later was de brug reeds hersteld.
Er volgden nog een paar pogingen om door te breken op 20.05.1585 en 25.05.1585 met een grootse zeeslag op 26.05.1585 waaruit een kleine winst voor Antwerpen geboekt werd.
Veel haalde dit niet uit want uiteindelijk werd op 17.08.1585 in het kasteel te Beveren de overgave van Antwerpen getekend.


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 05/20/2007