Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

BOGAERDESTRAAT

 

Deze straat is in 1543 getrokken door de tuin en de boomgaard van Arnold Schoyte. Hij was gedurende 52 jaren schepen van de stad. Hij stierf op 20 november 1548. De familie Schoyte had ook een grafkelder in de Sint-Andrieskerk waar hun wapenschild in een glasraam uitgebeeld werd. De straat werd Bogaardstraat, Brandstraat en Verkeerdestraat genoemd. Met de naam Brandstraat zou een straat bedoeld kunnen zijn waar men in geval van brand water kon halen om te blussen. Maar ook de verbastering van Schoyte tot Schuytstraat en Dwarse Schuytstraat komt voor. Dat met de naam Schuytstraat niet de huidige Schoytestraat bedoeld werd blijkt uit een akte van 1576 waarin het huis “ dlammeken “ wordt gesitueerd “ in de Schuytstrate loopende van de Sint-Janstrate ( de huidige Aalmoezenierstraat ) naar de Sint-Anthonisstrate “. In 1591 vinden we de aanduiding “ dweersche Schuytstrate de welcke heet de verkeerde strate “. Deze “ dwarse “ Schuytstraat dwarste de huidige Schoytestraat en was anders gericht dan de overige straten in deze buurt. Zo kon men spreken van een verkeerd lopende straat. Men verbasterde al gauw de naam
Schuytstraat tot Schuitstraat ( rue de la Nacelle ).
In de 17de eeuw is er sprake van een Korte ( Aalmoezenierstraat - Schoytestraat ) en een Lange ( Schoytestraat - Sint-Antoniusstraat ) Bogaertstraat. In 1843 wordt de gehele straat officieel Bogaerdestraat. Aan de westzijde bevond zich de Haspelengang met drie huisjes en een Sint-Jansgang. Een gangenlijst van 1852 vermeldt ook nog een Sint-Annagang.
Op de hoek van de Happaertstraat hing het beeld “ Onze-Lieve-Vrouw der Zwetende Ziekte “ ( 1708 ) en op de hoek van de Schoytestraat het Onze-Lieve-Vrouwebeeld “ Moeder des Zaligmakers “, toegeschreven aan Walter Pompe.
In het pand nr. 58 werd een meisjesschool gebouwd naar een ontwerp van F. Stoop. Nadien werd het een dienstgebouw van de Mobiele Brigade bekroond met het wapenschild van Antwerpen.
Suske Fries en zijn schoonzoon, de Kop, hielden in deze straat café. Toen ze na een avondje doorzakken dronken waren, werden hun broeken uitgetrokken en aan een touw over de straat gehangen. Vele jaren is er ook café “ Unique “ geweest, waar een halfvastenploeg gevestigd was en volksspelen werden gehouden.

 


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 06/04/2008