Sint-Andries kwartier herleeft

4e wijk - Antwerpen

Liedjesteksten uit de Parochie van Miserie

 

JUBILEE IN SINT-ANDRIES ( Dree Deweerdt )

 

Van aan de Kasteelplein,
Tot aan het Voddenstraatje
D'r was geen enkel gaatje
of ‘t was er net en fijn.
En dan in ‘t Half Maantje,
in ‘t Leeuwke en in ‘t Zwaantje.
Daar dansten groot en klein.

Ja, vrienden lief, ge moet eens komen kijken
want de Luizenmarkt staat boven alle wijken.
Gewis als ‘t is
Om goed te jubileren
‘t Plezier is hier
in ‘t Sint-Andrieskwartier.

En Sint-Andries, dat valt niet vies
om ‘t allerschoonste te palleren.
‘t Is de parochie van miserie !

Ja, d'er is plezier
d' er is plezier, d' er is plezier,
ja d' er is plezier in ‘t Sint-Andrieskwartier !


SINT-ANDRIES ( Dree Deweerdt )

 

‘t Is van ouds bekend d'oprechte puur Sinjoren
Zijn niet op de Meir, noch op de Grote Markt.
Ook niet op de Beurs of rond de lange toren
Waar schier alles nu in ‘t Frans veranderd werd.
Franse winkel hier en Frans café al ginder,
Franse poesjenel en Franse pop aldaar

Maar aan Sint-Andries,
Kobe, Sus en Lies, Zie, da's d'echte soort die ik voor d'ander kies

Refrein :
En daar is plezier , daar is plezier, daar is plezier,
En daar is plezier, Sinjoren !
En daar is plezier, daar is plezier, daar is plezier
aan ‘t Sint-Andrieskwartier.

G'hoort er weliswaar, niet alle vijf minuten
“ Ah bonjour mon cher ! Comment va-'t il ? Et vous ? “
Of als ‘t is gebeurt, dan is ‘t maar om te truten
En men roept al gauw, houd uwe teut maar toe !
G'hoort er weinig ook : “ Bonjour ma cher Loloke,
Ah bonjour, Arthur ! Comment va la santé ? “

Maar aan Sint-Andries
Klinkt het niet zo vies !
‘t Is dag Sus ! Dag Kobe ! Dag Marjan ! Dag Lies !

Schoon dat Sint-Andries, de Luizenmarkt wordt geheten.
G'hebt er zeker niet zo veel als op de Meir.
Van die vreemde soort daar moeten wij voor zweten,
En die worden hier zo vet gelijk een beer !
Ons Gemeenteplaats, de Beurs en ‘t Frans theater,
dat mag heten ja, een grote luizenmarkt !

Maar aan Sint-Andries, Kobe, Sus en Lies,
Zie, dat zijn geen Fransen en dat is ‘t precies !

Ja, daar wordt gedanst, gelachen en gezongen,
En daar wordt gesmuld aan garnaal en aan schol,
Aan gebakken vis en aan gerookte tongen,
En aan mosselen, ook aan frut en smoutebol,
Soupe à la tortue,
Potage à la Julienne.
Da's een hutsepot die daar niet is bekend !

Maar aan Sint-Andries
Valt er niemand vies
Aan patat en brood en aan een stuk saucies !

Maar in de politiek zijn ze achteruit gebleven,
Met een emmer lucht zijn ze niet opgezet,
Z'hebben ruim zo lief een borrel zes of zeven,
En de wijven ook, nog liever een kornet
Als een hele hoop : progrès emancipatie !

Want aan Sint-Andries
Zeggen Sus en Lies,
Met die politiek, Och, kust mijn pollevies !

‘t Is misschien dat die verlichte jannen,
die van kop tot teen zijn voor ‘t Frans lawijt
Willen met geweld dat heel kwartier verbannen,
Mits men Sint-Andries nu gans in stukken snijdt,
Om er een boulevard ook op z'n Frans te maken,
Met café-biljart, hotel en grand bazar,

Maar aan Sint-Andries,
Roepen Sus en Lies,
Kobe, Tist en Balten : “ Da's een groot verlies ! “

“ Och “, roept er één al hier, “ waar zal ik nu gaan blijven,
Met mijn lekker kraam, en ik roep d'ander dan,
Met mijn voddenhuis en vis en appelwijven ?
Duizend winkeliers, ja, al dat klein gespan,
Dat moet nu uiteen om centen doen te winnen
Niet op z'n Sinjoors, maar enkel op z'n Frans ! “

Maar aan Sint-Andries
Riep er een schavies
Da's de leste keer da ‘k nog voor geuzen kies !

 


© 2007 Sint-Andries kwartier herleeft, last edit 01/01/2008